Category Archives: Sản phẩm

GIỐNG LÚA NẾP 97

GIỐNG LÚA NẾP 97

I. Nguồn gốc: Do Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam chọn tạo từ tổ hợp lai (N87/Nếp 415). II. Đặc điểm giống – Là giống cảm ôn, nên gieo trồng được cả 2 vụ. – Thời gian sinh trưởng vụ Xuân từ 140 – 143 ngày, vụ Mùa 105 – 110 ngày. –…Đọc tiếp…

GIỐNG LÚA CR203

GIỐNG LÚA CR203

Giống lúa CR 203 * NGUỒN GỐC XUẤT XỨ: Giống lúa CR 203 được chọn lọc từ giống nhập nội IR 8423 – 132 – 622 của IRRI. Được công nhận giống theo Quyết định số 10 NN-KHCN/QĐ, ngày 14 tháng 1 năm 1985. * ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC: CR 203 là giống lúa…Đọc tiếp…

GIỐNG LÚA KIM CƯƠNG 90

GIỐNG LÚA KIM CƯƠNG 90

I. Nguồn gốc: Là giống lúa thuần Trung Quốc, có tiềm năng năng suất cao. II. Đặc điểm giống – Chiều cao cây 110-120 cm, khả năng đẻ nhánh khỏe. Cứng cây, dạng hình thâm canh. Bông dài 25-28 cm, bông nhiều hạt, xếp xít, vỏ hạt sẫm. Hạt dài, gạo trong, tỷ lệ gạo 70%,…Đọc tiếp…

GIỐNG LÚA LAI 3 DÒNG BIO404

GIỐNG LÚA LAI 3 DÒNG BIO404

1. Nguồn gốc và đặc điểm của giống: – Bio 404 là giống lúa lai 3 dòng chất lượng cao của Công ty Bioseed Việt Nam, có nguồn gốc từ Ấn Độ. – Thời gian sinh trưởng: Miền Bắc: Vụ Xuân 125 – 130 ngày, vụ Mùa 105 – 110 ngày Miền Trung: Vụ Đông…Đọc tiếp…

GIỐNG NGÔ LAI NK4300

GIỐNG NGÔ LAI NK4300

1. Nguồn gốc Tác giả và cơ quan tác giả: Công ty Syngenta Việt Nam. Nguồn gốc: Do Công ty Syngenta Việt Nam nhập từ Thái Lan. Phương pháp: NK4300 được tạo ra từ tổ hợp lai NP5069/NP5088. Được công nhận tạm thời năm 2004 theo Quyết định số 2182 QĐ/BNN-KHCN ngày 29 tháng 7…Đọc tiếp…

GIỐNG SÁN ƯU 63

GIỐNG SÁN ƯU 63

       1. Nguồn gốc: Sán Ưu 63 là giống lúa lai Trung Quốc, được lai giữa Trân Sán và  Minh  Khôi  63  tại  Bác  Bạch.  Sán  Ưu  63  cho  năng  suất  cao hơn  Sán  Ưu Quế 99 (Tạp giao 5) khoảng 3%, nhưng dài hơn 7-10 ngày, ở ta giống cũng có xu hướng này.             2. Những đặc tính chủ yếu: Là giống cảm ôn, có thể trồng được 2 vụ, nhưng có ưu thế hơn trong  vụ  xuân.  Thời  gian  sinh  trưởng  vụ  xuân  130-135  ngày,  vụ  mùa  110-120 ngày. Chiều cao cây trung bình 110-115 cm, thân to, lá xanh lục, đẻ nhánh  trung  bình,  chịu  phân,  chống  đổ,  bông  to  140-155  hạt/bông,  khối lượng 1.000 hạt 27 gram. Năng suất trung bình 75-80 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt tới 90-100 tạ/ha. Phẩm chất trung bình, cơm nhạt. Khả  năng thích ứng  rộng, tiềm  năng  năng suất cao, thích  hợp chân vàn, vàn trũng, thâm canh. Kháng sâu bệnh trung bình. 3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật: Hiện tại là giống cho năng suất cao nhất và ổn định trong vụ xuân. Cần mở rộng trọng vụ xuân ở vùng đồng bằng, trung du, miền núi Bắc Bộ và bắc Khu 4 cũ, trên các chân đất tốt, thâm canh. Thời  vụ:  Xuân  muộn  gieo  21/1  –  5/2,  cấy  trong  tháng  2  (vùng Đông Bắc gieo đầu tháng 3, cấy trước 5/4); Mùa sớm gieo 5-10/6, cấy 20/6-5/7. Làm  mạ:  gieo  mạ  thưa  20-25  gram  thóc  giống/m2 và thâm canh mạ để có nhiều ngạnh trê, vụ mùa ngâm nước khoảng 10-16 giờ, vụ xuân ngâm 16-20 giờ sau đó vớt lép lửng và đãi sạch nước chua rồi mới ủ nẩy mầm. Mỗi ha lúa cần khoảng 25-30 kg hạt thóc giống. Mật  độ  cấy  40-45  khóm/m2, hàng cách hàng 20 cm, khóm cách khóm 10-12 cm, cấy 1 dảnh, tuổi mạ 18-20 ngày/vụ mùa và 25-30 ngày/vụ xuân, cấy nông tay. Cần bón phân ở  mức cao 1 ha: 10 tấn phân chuồng + 300 kg ure + 300 kg lân supe + 100-120 kg kaly clorua hay sunfat, gieo mạ sớm hơn, tuổi mạ 25-30 ngày đối với vụ xuân, 18-20 ngày đối với vụ mùa.Đọc tiếp…

GIỐNG LÚA DV108

GIỐNG LÚA DV108

* NGUỒN GỐC XUẤT XỨ:Là giống lúa thuần nhập nội từ Trung Quốc, có tên gốc là Phong việt. Được công nhận giống theo Quyết định số 5218 BNN-KHCN/QĐ, ngày 16 tháng 11 năm 2000. * ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC: ĐV 108 là giống cảm ôn, ngắn ngày, thích ứng rộng, gieo cấy được…Đọc tiếp…

GIỐNG LÚA KHANG DÂN 18

GIỐNG LÚA KHANG DÂN 18

1. Nguồn gốc: KD18 (Khang dân 18) là giống lúa thuần Trung Quốc, đã phổ biến rộng rãi trong sản xuất. 2. Đặc điểm: – Thời gian sinh trưởng: KD18 là giống lúa thuần thuộc nhóm giống ngắn ngày, vụ Đông xuân từ 105 – 110 ngày, vụ Hè thu khoảng 85-90 ngày; – Dạng cây: dạng hình gọn, cứng cây, dạng hạt thon có màu vàng;  P1000 hat: 21-22 gam; ít…Đọc tiếp…

LÚA LAI SYN6

LÚA LAI SYN6

 Trong lai tạo giống lúa, để ra được một tổ hợp vừa năng suất cao, chống chịu sâu bệnh lại đảm bảo chất lượng thương phẩm tốt rất khó thực hiện. Giống lúa lai Syn6 của Cty Syngenta là một trong số ít giống đạt được các tiêu chí đó. [http://agriviet.com]   Năm 2006, Cty TNHH Syngenta Việt…Đọc tiếp…

GIỐNG LÚA NHỊ ƯU 838

GIỐNG LÚA NHỊ ƯU 838

* NGUỒN GỐC XUẤT XỨ:Là giống lúa lai của tổ hợp lai Nhị 32A/Phúc Khôi 838 được nhập nội từ Trung Quốc vào Việt Nam từ năm 1995. Hiện nay là một giống được gieo trồng phổ biến nhất trong sản xuất. * ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC: Nhị ưu 838 là giống cảm ôn,…Đọc tiếp…