Category Archives: Hạt giống Lúa

GIỐNG LÚA NÀNG HƯƠNG

GIỐNG LÚA NÀNG HƯƠNG

I, Nguồn gốc;

Lúa Nàng Hương là một trong các giống lúa đặc sản của Việt Nam. Nó là một trong các giống lúa thơm cổ truyền vẫn đang còn sản suất tại Việt Nam

II, Lịch sử và phát triển:

Giống lúa Nàng Hương là giống lúa địa phương được chọn lọc và duy trì từ lâu đời của nông dân Việt Nam. Tuy nhiên qua thời gian sản xuất quá lâu trên đồng ruộng nông dân, hiện tuợng thoái hóa, hiện tuợng tiến hóa, hiện tuợng chuyển dịch gen, và sự lẫn tạp vật lý đã hình thành nhiều giống Nàng Hương, có nơi giống đã bị mất mùi thơm.

Các tỉnh còn trồng nhiều giống này: Đồng ThápLong AnTP Hồ Chí MinhAn Giang và Sóc Trăng. Đây là một sự gìn giữ rất quý báu của nhân dân Việt Nam.

Hiện nay, phân loại trên các thông số như độ dài hạt, mùi thơm,… Lúa Nàng Hương có một số giống màu sau:

  • Nàng Hương (01)
  • Nàng Hương (02)
  • Nàng Hương (03)
  • Nàng Hương (04)
  • Nàng Hương (43)
  • Nàng Hương (44)
  • Nàng Hương (45)
  • Nàng Hương (46)
  • Nàng Hương (75)

Các giống này chủ yếu tập trung ở Đồng bằng sông Cửu Long.

III, Đặc điểm:

Giống lúa Nàng Hương có thời gian sinh truởng dài từ 155 đến 165 ngày, có tính cảm quang, trổ vào tháng 11 hoặc tháng 12 tuỳ theo quần thể. Chiều cao cây 130–135 cm, có quần thể cao 160–180 cm, nếu gieo trồng hoàn toàn trong mùa mưa, không cấy lấp vụ hè thu. Ðộ dài bông 24,3 cm. Số hạt chắc trên bông 200 hạt. Trọng lượng 1000 hạt 22gr, Chiều dài hạt 6,21mm. Tỷ lệ dài/rộng là 3,10. Tán lá dài, rủ, xoè, nhánh trung bình. Mùi thơm nhẹ cấp 5 mềm cơm, dẻo hoặc mùi thơm khá nặng tuỳ thuộc và thổ nhưỡng. Tuy nhiên giống này có độ bạc bụng cấp 9; Hàm lượng amylose lúc mới gặt < 20%, hàm lượng amylose tăng theo thời gian bảo qủan, lúa cũ có amylose cao hơn 20-23%, thuộc nhóm cơm mềm; Ðộ bền gel 68-80mm rất dài, không có giống lúa cao sản nào so sánh được. Năng suất từ 3-3,2 tấn/ha.

GIỐNG LÚA HOA ƯU 109

GIỐNG LÚA HOA ƯU 109

Giống Hoa ưu 109 cho năng suất trung bình: vụ Xuân: 240-250/sào và 220-230kg/sào vụ Mùa, cao hơn KD18 (đối chứng) 10-15%, cứng cây hơn, chống chịu sâu bệnh tốt hơn, chất lượng gạo ngon hơn, đặc biệt giống hoa ưu 109 có thời gian sinh trưởng 125-130 ngày ngắn hơn KD18 từ 3-5 ngày,…Đọc tiếp…

GIỐNG LÚA NẾP 97

GIỐNG LÚA NẾP 97

I. Nguồn gốc: Do Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam chọn tạo từ tổ hợp lai (N87/Nếp 415). II. Đặc điểm giống – Là giống cảm ôn, nên gieo trồng được cả 2 vụ. – Thời gian sinh trưởng vụ Xuân từ 140 – 143 ngày, vụ Mùa 105 – 110 ngày. –…Đọc tiếp…

GIỐNG LÚA CR203

GIỐNG LÚA CR203

Giống lúa CR 203 * NGUỒN GỐC XUẤT XỨ: Giống lúa CR 203 được chọn lọc từ giống nhập nội IR 8423 – 132 – 622 của IRRI. Được công nhận giống theo Quyết định số 10 NN-KHCN/QĐ, ngày 14 tháng 1 năm 1985. * ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC: CR 203 là giống lúa…Đọc tiếp…

GIỐNG LÚA KIM CƯƠNG 90

GIỐNG LÚA KIM CƯƠNG 90

I. Nguồn gốc: Là giống lúa thuần Trung Quốc, có tiềm năng năng suất cao. II. Đặc điểm giống – Chiều cao cây 110-120 cm, khả năng đẻ nhánh khỏe. Cứng cây, dạng hình thâm canh. Bông dài 25-28 cm, bông nhiều hạt, xếp xít, vỏ hạt sẫm. Hạt dài, gạo trong, tỷ lệ gạo 70%,…Đọc tiếp…

GIỐNG LÚA LAI 3 DÒNG BIO404

GIỐNG LÚA LAI 3 DÒNG BIO404

1. Nguồn gốc và đặc điểm của giống: – Bio 404 là giống lúa lai 3 dòng chất lượng cao của Công ty Bioseed Việt Nam, có nguồn gốc từ Ấn Độ. – Thời gian sinh trưởng: Miền Bắc: Vụ Xuân 125 – 130 ngày, vụ Mùa 105 – 110 ngày Miền Trung: Vụ Đông…Đọc tiếp…

GIỐNG SÁN ƯU 63

GIỐNG SÁN ƯU 63

       1. Nguồn gốc: Sán Ưu 63 là giống lúa lai Trung Quốc, được lai giữa Trân Sán và  Minh  Khôi  63  tại  Bác  Bạch.  Sán  Ưu  63  cho  năng  suất  cao hơn  Sán  Ưu Quế 99 (Tạp giao 5) khoảng 3%, nhưng dài hơn 7-10 ngày, ở ta giống cũng có xu hướng này.             2. Những đặc tính chủ yếu: Là giống cảm ôn, có thể trồng được 2 vụ, nhưng có ưu thế hơn trong  vụ  xuân.  Thời  gian  sinh  trưởng  vụ  xuân  130-135  ngày,  vụ  mùa  110-120 ngày. Chiều cao cây trung bình 110-115 cm, thân to, lá xanh lục, đẻ nhánh  trung  bình,  chịu  phân,  chống  đổ,  bông  to  140-155  hạt/bông,  khối lượng 1.000 hạt 27 gram. Năng suất trung bình 75-80 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt tới 90-100 tạ/ha. Phẩm chất trung bình, cơm nhạt. Khả  năng thích ứng  rộng, tiềm  năng  năng suất cao, thích  hợp chân vàn, vàn trũng, thâm canh. Kháng sâu bệnh trung bình. 3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật: Hiện tại là giống cho năng suất cao nhất và ổn định trong vụ xuân. Cần mở rộng trọng vụ xuân ở vùng đồng bằng, trung du, miền núi Bắc Bộ và bắc Khu 4 cũ, trên các chân đất tốt, thâm canh. Thời  vụ:  Xuân  muộn  gieo  21/1  –  5/2,  cấy  trong  tháng  2  (vùng Đông Bắc gieo đầu tháng 3, cấy trước 5/4); Mùa sớm gieo 5-10/6, cấy 20/6-5/7. Làm  mạ:  gieo  mạ  thưa  20-25  gram  thóc  giống/m2 và thâm canh mạ để có nhiều ngạnh trê, vụ mùa ngâm nước khoảng 10-16 giờ, vụ xuân ngâm 16-20 giờ sau đó vớt lép lửng và đãi sạch nước chua rồi mới ủ nẩy mầm. Mỗi ha lúa cần khoảng 25-30 kg hạt thóc giống. Mật  độ  cấy  40-45  khóm/m2, hàng cách hàng 20 cm, khóm cách khóm 10-12 cm, cấy 1 dảnh, tuổi mạ 18-20 ngày/vụ mùa và 25-30 ngày/vụ xuân, cấy nông tay. Cần bón phân ở  mức cao 1 ha: 10 tấn phân chuồng + 300 kg ure + 300 kg lân supe + 100-120 kg kaly clorua hay sunfat, gieo mạ sớm hơn, tuổi mạ 25-30 ngày đối với vụ xuân, 18-20 ngày đối với vụ mùa.Đọc tiếp…

GIỐNG LÚA DV108

GIỐNG LÚA DV108

* NGUỒN GỐC XUẤT XỨ:Là giống lúa thuần nhập nội từ Trung Quốc, có tên gốc là Phong việt. Được công nhận giống theo Quyết định số 5218 BNN-KHCN/QĐ, ngày 16 tháng 11 năm 2000. * ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC: ĐV 108 là giống cảm ôn, ngắn ngày, thích ứng rộng, gieo cấy được…Đọc tiếp…

GIỐNG LÚA KHANG DÂN 18

GIỐNG LÚA KHANG DÂN 18

1. Nguồn gốc: KD18 (Khang dân 18) là giống lúa thuần Trung Quốc, đã phổ biến rộng rãi trong sản xuất. 2. Đặc điểm: – Thời gian sinh trưởng: KD18 là giống lúa thuần thuộc nhóm giống ngắn ngày, vụ Đông xuân từ 105 – 110 ngày, vụ Hè thu khoảng 85-90 ngày; – Dạng cây: dạng hình gọn, cứng cây, dạng hạt thon có màu vàng;  P1000 hat: 21-22 gam; ít…Đọc tiếp…

LÚA LAI SYN6

LÚA LAI SYN6

 Trong lai tạo giống lúa, để ra được một tổ hợp vừa năng suất cao, chống chịu sâu bệnh lại đảm bảo chất lượng thương phẩm tốt rất khó thực hiện. Giống lúa lai Syn6 của Cty Syngenta là một trong số ít giống đạt được các tiêu chí đó. [http://agriviet.com]   Năm 2006, Cty TNHH Syngenta Việt…Đọc tiếp…