Tình hình cung ứng giống lúa, ngô cho cho vụ xuân 2021

Công ty cổ phần Giống cây trồng Lạng Sơn là đơn vị tham gia cung ứng giống cây trồng và vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Với truyền thống và kinh nghiệm hơn 40 năm xây dựng và phát triển của Công ty, tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh Lạng Sơn, đến năm 2004 chuyển đổi cổ phần hoá, hoạt động theo luật doanh nghiệp. Công ty luôn giữ uy tin, lấy chất lượng sản phẩm và sự tận tâm phục vụ làm mục tiêu hành động của mình, nên đã được đông đảo bà con nông dân trong tỉnh yêu mến và tin tưởng…

                            Tại điểm bán Công ty cổ phần Giống cây trồng Lạng Sơn

Trong những năm qua, hàng năm Công ty cung ứng khoảng 360 tấn giống lúa, ngô các loại, trong đó vụ đông xuân khoảng 260 tấn.

Năm 2020 vừa qua do ảnh hưởng của lũ lụt, nguồn hàng khan hiếm, ngay từ đầu tháng 10/2020 Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị giống, vật tư phục vụ sản xuất đông xuân năm 2020 – 2021. Đến thời điểm hiện tại Công ty đã nhập hàng và cung ứng cho các đại lý, cửa hàng 11 huyện, thành phố được 175 tấn, đạt 79,5 % kế hoạch, trong đó giống lúa là 125 tấn, giống ngô 50 tấn. Số còn lại Công ty sẽ cung ứng bổ sung theo tiến độ bán hàng của các đại lý, cửa hàng.

                               Tại điểm bán huyện Cao Lộc

Qua phản ảnh của các đại lý, của hàng thì hiện nay bà con đang tập trung mua giống các loại chuẩn bị cho sản xuất vụ đông xuân tới. Hầu hết các đại lý, cửa hàng đã bán được khoảng 50 – 60% lượng hàng, nhiều đơn vị đã đề nghị Công ty cung ứng bổ sung những mặt hàng đã bán hết.

         

                               Tại điểm bán huyện Tràng Định

Công ty sẽ rà soát, điều tiết các mặt hàng giữa các đại lý và liên hệ với các nhà cung cấp để có đủ hàng cung ứng phục vụ nhu cầu giống các loại cho bà con tốt nhất, góp phần phục vụ sản xuất đông xuân 2021 của tỉnh thắng lợi./.

CÁC TIN TỨC KHÁC