PHÂN VIÊN NÉN

 

 

Phân viên nén được Thạc sỹ Nguyễn Văn Luých cùng các nhà khoa học thuộc Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội nghiên cứu thử nghiệm từ đầu những năm 2002, qua hơn 10 năm nghiên cứu và phát triển, bắt đầu từ những viên nén NK, cho đến nay phân viên nén đã phát triển qua nhiều thế hệ.

Đến nay, thế hệ phân viên nén F6 và sản phẩm phân con lười là loại phân viên nén mới nhất kế thừa tổng hợp các đặc tính của các thế hệ phân viên nén  trước đồng thời bổ sung thêm hàm lượng SiOdễ tiêu giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt hơn.

Ngày 21/10/2012 Bộ trưởng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Cao Đức Phát về thăm  cơ sở sản xuất của các nhà Khoa học. Sau cuộc thăm quan và thảo luận Bộ Trưởng đánh giá rất cao về tính ứng dụng của sản phẩm đồng thời khuyến khích các nhà khoa học thi đua tiếp tục nghiên cứu phát triển và ứng dụng sản phẩm PVN này.

 

Công ty Cổ phần phân bón Mùa Vàng được thành lập đáp ứng nhu cầu sử dụng phân viên nén nhả chậm ngày càng tăng của Bà con nông dân.