Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG LẠNG SƠN
Số 33, phố Yết Kiêu, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. 
Điện thoại: (084-205) 3870 958 Fax: (084-205) 3870 503 
Website: lsseed.vn

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Mail

Nguyễn Hồng Hải

Chủ tịch HĐQT

0913514939

hainh@lsseed.vn

Trần Minh Hòa

Phó Chủ tịch HĐQT

0912425425

hoatm@lsseed.vn

Vy Doanh Thái

Phó Chủ tịch HĐQT

0989147582

doanhthai@lsseed.vn

Ngô Trọng Thỉnh

Giám đốc

0988428130

thinhnt@lsseed.vn

Phan Viết Việt

Phó Giám đốc

0915905188

vietpv@lsseed.vn

 

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ CỦA CÔNG TY:

 

Họ và tên

Địa chỉ nhà

Số điện thoại

Phạm Thị Thanh Hải

Chi nhánh Hà Nội. Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 25T2 Số 5, Nguyễn Thị Thập, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

0961686255

Lương Thị Phương Thảo

Khu 4 TT Thất Khê huyện Tràng Định

0966635069

Nông Thị Bông

Khu 4 TT Thất Khê huyện Tràng Định

0948989265

Lộc Văn Lai

Khu Phiêng Quăn TT, Lộc Bình

01254523899

Vi Thị Thoa

Khu Nhà Thờ TT, Lộc Bình

0943730387

Trịnh Văn Hòa

Khu 2 TT Na Dương, Lộc Bình

01658290324

Vi Việt Hùng

Khu 7 TT Đình Lập, huyện Đình Lập

0975349156

Nguyễn Thị Thắm

Khu 3 TT Bình Gia, huyện Bình Gia

01679276384

La Thị May

Khối 6 TT Cao Lộc, huyện Cao Lộc

01688648593

Hoàng Thị Hiền

 Gia Cát, huyện Cao Lộc

0973912242

Lành Đức Thịnh

Xã Hồng Phong huyện Cao Lộc

0983521898

Vi Thị Duyên

 Xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc

0985575343

Hoàng Thị Thu

Số 108 Phan Đình Phùng P.Hoàng Văn Thụ

0982036389

Cửa hàng công ty

Số 33 Yết Kiêu P.Tam Thanh

02053870958

Dương Thị Sen

Hoàng Văn Thụ TT Bắc Sơn huyện Bắc Sơn

0983764126

Chu Thị Diện

TT Văn Quan, Văn Quan

0976173642

Vi Thị Mến

Xã Khánh Khê, huyên Văn Quan

01648817034

Hà Văn Dân

Chợ Bãi , huyện Văn Quan

01667386781

Hà Thị Mơ

huyện Văn Quan

01659544709

Liễu Thi

TT Tu Đồn, huyện Văn Quan

01295131875

Tăng Thị Tám

Khu Thống Nhất 2 TT Đồng Quận Lộc

0977931664

Lăng Thị Thu

Khu An Ninh TT Hữu Lũng Hữu Lũng

0982105126

Hoàng Thị Thanh

Nhà khách Lộc Bình

0979904915

Phòng NN Cao Lộc

TT Cao Lộc huyện Cao Lộc

0253861325

Phòng NN Chi Lăng

TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng

0912158808

Trạm KN Văn Lãng

TT Na Sầm, huyện Văn Lãng

0962277456

Hoàng Xuân Bách

Thôn Phố Mới – Vạn Linh – Chi Lăng

0944689666