HỆ THỐNG ĐẠI LÝ CỦA CÔNG TY:

 

Họ và tên

Địa chỉ nhà

Số điện thoại

Bích Phương Chi nhánh Hà Nội. Địa chỉ:

Tầng 3, tòa nhà 25T2 Số 5, Nguyễn Thị Thập, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

0984995480
Lương Thị Phương Thảo Khu 4 TT Thất Khê huyện Tràng Định 0966635069
Nông Thị Bông Khu 4 TT Thất Khê huyện Tràng Định 0948989265
Lộc Văn Lai Khu Phiêng Quăn TT, Lộc Bình 01254523899
Vi Thị Thoa Khu Nhà Thờ TT, Lộc Bình 0943730387
Trịnh Văn Hòa Khu 2 TT Na Dương, Lộc Bình 01658290324
Vi Việt Hùng Khu 7 TT Đình Lập, huyện Đình Lập 0975349156
Nguyễn Thị Thắm Khu 3 TT Bình Gia, huyện Bình Gia 01679276384
La Thị May Khối 6 TT Cao Lộc, huyện Cao Lộc 01688648593
Hoàng Thị Hiền  Gia Cát, huyện Cao Lộc 0973912242
Lành Đức Thịnh Xã Hồng Phong huyện Cao Lộc 0983521898
Vi Thị Duyên  Xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc 0985575343
Hoàng Thị Thu Số 108 Phan Đình Phùng P.Hoàng Văn Thụ 0982036389
Cửa hàng công ty Số 33 Yết Kiêu P.Tam Thanh 02053870958
Dương Thị Sen Hoàng Văn Thụ TT Bắc Sơn huyện Bắc Sơn 0983764126
Chu Thị Diện TT Văn Quan, Văn Quan 0976173642
Vi Thị Mến Xã Khánh Khê, huyên Văn Quan 01648817034
Hà Văn Dân Chợ Bãi , huyện Văn Quan 01667386781
Hà Thị Mơ huyện Văn Quan 01659544709
Liễu Thi TT Tu Đồn, huyện Văn Quan 01295131875
Tăng Thị Tám Khu Thống Nhất 2 TT Đồng Quận Lộc 0977931664
Lăng Thị Thu Khu An Ninh TT Hữu Lũng Hữu Lũng 0982105126
Hoàng Thị Thanh Nhà khách Lộc Bình 0979904915
Phòng NN Cao Lộc TT Cao Lộc huyện Cao Lộc 0253861325
Phòng NN Chi Lăng TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng 0912158808
Trạm KN Văn Lãng TT Na Sầm, huyện Văn Lãng 0962277456
Hoàng Xuân Bách Thôn Phố Mới – Vạn Linh – Chi Lăng 0944689666