GIỐNG NGÔ LAI NK54

    1. Nguồn gốc giống 

Giống ngô lai đơn NK54 do Công ty Syngenta Thái Lan lai tạo từ  tổ  hợp  lai  giữa  2  dòng  ngô  có  nguồn  gốc  nhiệt  đới  NP5047/NP5070. Giống  được  đưa  vào  Việt  Nam  khảo  nghiệm  từ  năm  2001-2004  theo  quy phạm khảo nghiệm giống ngô quốc gia (10 TCN 312-2003). Được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống quốc gia năm 2004.

2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống. 

Là  giống  có  thời  gian  sinh  trưởng  trung  bình,  93-98  ngày  ở vùng Đông Nam bộ và 100 – 110 ngày ở vùng cao nguyên nam Trung bộ.  Chiều cao cây trung bình 200-210 cm, cao đóng bắp 100-110 cm. Dạng  hình  cây  đẹp,  sinh  trưởng  phát  triển  rất  khoẻ,  bộ  lá  xanh  lâu  tàn, cứng cây và ít đổ ngã; Giống nhiễm nhẹ bệnh cháy lá, nhiễm bệnh khô vằn từ nhẹ đến trung bình. Tỷ lệ hạt/bắp cao 78-81%, lá bi kín bắp, hạt dạng đá màu  vàng  cam.  Năng  suất  cao  và  ổn  định,  trung  bình  đạt  65-83  tạ/ha.  Phổ thích nghi rộng, phù hợp với điều kiện sinh thái ở các tỉnh phía Nam và vụ xuân các tỉnh phía Bắc.

 3. Quy trình kỹ thuật thâm canh 

Thời vụ:

+  Phía  Nam:  vụ  hè  thu  1/5-15/8;  vụ  thu  đông  15/8-30/11;  vụ đông xuân 30/11-30/3.

+ Phía Bắc: vụ xuân 15/2-15/6;

Mật  độ:  5,7  –  6,6  vạn  cây/ha,  khoảng  cách  70-75  x  20-25 cm/cây, mỗi hốc 1 cây;

Làm đất kỹ, sạch cỏ dại, đảm bảo đất ẩm khi gieo hạt 75-80% độ ẩm tối đa đồng ruộng

Phân  bón:  Lượng  phân  bón  cho  1  ha:  10  tấn  phân  chuồng  + 350-400 kg ure + 400-500 kg lân super + 100-150 kg kaly clorua.

Cách bón:

+ Bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân + 1/4 ure.

+ Bón thúc lần 1 khi ngô 3-5 lá, bón 1/4 lượng ure + 1/3 lượng kaly.

+  Bón  thúc  lần  2  khi  ngô  7-9  lá  (bắt  đầu  xoáy  nõn),  bón  1/4 lượng ure + 1/3 lượng kaly.

+ Bón thúc lần 3 khi ngô 11-13 lá, bón 1/4 lượng ure + 1/3 lượng kaly.

Chăm sóc:  Bón thúc  lần  1 kết  hợp  với tỉa  cây,  làm cỏ,  vun  nhẹ gốc. Thúc lần 2 kết hợp vun gốc, làm cỏ. Nếu có điều kiện thì nên tưới nước khi ngô gặp hạn, nhất là hạn vào các giai đoạn ngô  5-7 lá, xoáy nõn sắp trỗ cờ phun râu, khi thụ phấn sang giai đoạn chín sữa.

Phòng trừ sâu bệnh: 

            + Sâu  xám: dọn sạch cỏ dại, cày ải phơi đất, gieo trồng đúng thời vụ. Khi sâu xuất hiện có thể bắt bằng tay hoặc dùng thuốc Basudin rắxung quanh gốc và vào nõn cây.

+  Sâu  đục  thân,  đục  bắp:  gieo  trồng  đúng  thời  vụ  ở  địa phương, xử lý thuốc hoá học bằng cách rắc 2- 3 hạt Basudin vào nõn khi ngô  xoáy nõn và sau khi trỗ cờ phun râu để phòng trừ.

+ Rệp cờ: dùng các loại thuốc hoá học như Supracide, Actara phun theo nông độ khuyến cáo ghi trên nhãn thuốc để phun khi có rệp.

+  Phòng  trừ  bệnh:  các  bệnh  như  khô  vằn,  đốm  lá,  gỉ  sắt, phương pháp tốt nhất là bón phân cân đối tuỳ theo từng loại đất, không bón

quá  nhiều đạm trên  nền đất tốt.  Khi bệnh  xuất  hiện  thì dùng các  loại thuốc như Tilt Super, Anvil để phun.

Thu hoạch: Thu hạt khi lá bi khô được 70-80%, vỏ bi có màu tím đậm là có thể thu được, nhưng cũng có thể để khô hoàn toàn rồi mới thu.