GIỐNG NGÔ GS8

Vụ xuân 2012, Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã phối hợp với Công ty cổ phần Đại Thành triển khai thực hiện mô hình trình diễn giống ngô lai đơn GS8 tại xã Phú Thịnh, huyện Vĩnh Tường.

Kết quả cho thấy ngô GS8 năng suất, chất lượng cao hơn so với các giống ngô đang được trồng tại địa phương, thích hợp với điều kiện tự nhiên những vùng đất bãi như Phú Thịnh.

Giống ngô GS8 do Viện Nghiên cứu Ngô lai tạo, sản xuất, được Công ty cổ phần Đại Thành mua bản quyền và tổ chức sản xuất trên diện rộng ở cả 3 miền Bắc- Trung – Nam. Đây là giống ngô thế hệ mới của Việt Nam không thua kém các giống ngô nhập ngoại với khả năng thích ứng rộng, trồng được ở nhiều vùng sinh thái khác nhau.

GS8 là giống ngô có thời gian sinh trưởng trung bình từ 120- 130 ngày, cứng cây, chống đổ tốt, chống chịu sâu bệnh và chịu hạn, chịu lạnh. Năng suất ước đạt 66,67 tạ/ha (cao hơn giống đối chứng NK4300 là 8,34 tạ /ha). Bắp to, lõi nhỏ, màu vàng cam đậm, đẹp phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Qua sơ bộ hạch toán kinh tế cho thấy: Cùng một chế độ chăm sóc, cùng lượng phân bón như nhau thì sau khi trừ các khoản chi phí mua giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV, công cày bừa chăm sóc, dụng cụ sản xuất thì trên một đơn vị diện tích, 1sào trồng ngô GS8 cho thu lãi 849.000 đồng, cao hơn giống đối chứng NK4300 là 228.000 đồng/sào (36,7%).

Ông Nguyễn Văn Quỳnh – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Vĩnh Tường cho biết: “Thời gian tới sẽ tham mưu UBND huyện kiến nghị với Sở NNPTNT xem xét đưa giống ngô GS8 vào cơ cấu bộ giống của tỉnh”.