GIỐNG LÚA LS001

lua4

* NGUỒN GỐC XUẤT XỨ:

Giống lúa OM 2517 là giống được chọn lọc từ tổ hợp lai OM1325/OMCS94.
Được công nhận giống theo Quyết định số 2182 QĐ/BNN-KHCN, ngày 29 tháng 7 năm 2004.

* ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC:

OM 2517 là giống lúa có thể gieo cấy được ở cả 2 vụ. Thời gian sinh trưởng ở trà Đông xuân (các tỉnh phía Nam) là 90 – 95 ngày.

Chiều cao cây:90 – 100 cm. Khả năng đẻ nhánh khá.

Hạt thon dài, màu vàng sáng.

Chiều dài hạt trung bình: 7,30 mm.

Tỷ lệ chiều dài/ chiều rộng hạt là: 3,30.

Trọng lượng 1000 hạt: 27 – 28 gram.

Gạo hạt dài, ít bạc bụng.

Hàm lượng amylose (%): 25,0.

Năng suất trung bình: 45 – 50 tạ/ha, cao có thể đạt: 60 – 80 tạ/ha.

Khả năng chống đổ khá.

Là giống kháng vừa với bệnh Đạo ôn.

Nhiễm nhẹ với bệnh Khô vằn. Kháng với Rầy nâu.

* THỜI VỤ GIEO TRỒNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT:

Là giống thích nghi rộng, thích hợp cho cả vụ Đông xuân và Hè thu,

dễ canh tác, phù hợp với vùng Tứ giác Long Xuyên và Tây sông Hậu.

Cấy 2 – 3 dảnh/khóm, mật độ cấy 50 – 55 khóm/m2,

Lượng giống gieo thẳng 120 – 150kg/ha.

Nhu cầu phân bón cho 1 ha:

– Phân chuồng: 8 – 10 tấn.

– Phân đạm Ure: 180 – 220kg

– Phân lân Supe: 300 – 400kg

– Phân Kali: 150 – 180kg

Làm cỏ, bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời.