GIỐNG LÚA LAI NHỊ ƯU 63

I. ĐẶC ĐIỂM GIỐNG:
– Gieo cấy được cả hai vụ trong năm.
– Thời gian sinh trưởng dài hơn Sán ưu 63 (tạp giao 1) từ 5- 7 ngày.
– Chiều cao cây cao hơn Sán ưu 63 từ 3 – 5 cm, thân cứng, đẻ trung bình khá, lá xanh nhạt hơn Sán ưu 63, to bản, góc lá đòng lớn nên khoe bông, bông dài 23 -27 cm, số hạt chắc/bông 130-160 hạt, mỏ hạt tím, vỏ trấu màu vàng sáng, hạt bầu hơi dài. Khối lượng 1000 hạt 27-28 gram, gạo trắng, ngon cơm. Chịu rét, chống đạo ôn tốt.
– Năng suất bình quân 7,5 – 8 tấn/ha, thâm canh tốt đạt 10 tấn/ha.
III. YÊU CẦU KỸ THUẬT:
– Thích hợp trên chân đất tốt, có trình độ thâm canh khá trở lên trong trà Mùa sớm và Xuân muộn ở vùng Đồng bằng trung du, miền núi Bắc Bộ và Khu bốn cũ.
– Thời vụ gieo cấy: trà Xuân muộn gieo 21/1 – 05/2, gieo mạ nền hoặc dầy xúc, tuổi mạ cấy 3-3,5 lá; nếu gieo mạ dược tuổi mạ cấy 4,0-4,5 lá. Vùng Đông Bắc gieo đầu tháng 3, cấy trước 5/4. Mùa sớm gieo 1-10/6, cấy tuổi mạ 15-18 ngày.
– Thời gian ngâm ủ: vụ Xuân ngâm nước 16- 20 giờ, vụ Mùa ngâm nước khoảng từ 10-15 giờ, sau 5-6 giờ thay nước một lần, sau đó vớt lép lửng và đãi sạch nước chua rồi mới ủ nẩy mầm. Trong quá trình ủ thường xuyên kiểm tra, nếu thấy thóc khô phải tưới nước đủ ẩm, khi thóc nứt nanh đều thì tãi mỏng, giữ ẩm cho mầm lên đều.Tuyệt đối không để đọng nước, không ủ trong túi nilon, bao dứa, nền xi măng.
– Mật độ cấy: 40-45 khóm/m2, cấy 2-3 dảnh/khóm (mạ ngạnh trê cấy 1 dảnh/khóm), cấy nông tay.
– Phân bón: để đạt năng suất cao cần bón phân cân đối, tập trung, bón sớm và khuyến cáo sử dụng phân bón tổng hợp NPK bón lót và bón thúc. Lượng bón và cách bón giống như các giống lúa lai khác
– Phòng trừ sâu bệnh: thường xuyên kiểm tra các loại sâu bệnh, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan Bảo vệ thực vật địa phương.