GIỐNG LÚA LAI 3 DÒNG BIO404

1. Nguồn gốc và đặc điểm của giống:

– Bio 404 là giống lúa lai 3 dòng chất lượng cao của Công ty Bioseed Việt Nam, có nguồn gốc từ Ấn Độ.

– Thời gian sinh trưởng:

Miền Bắc: Vụ Xuân 125 – 130 ngày, vụ Mùa 105 – 110 ngày

Miền Trung: Vụ Đông Xuân 115 – 120 ngày, vụ Hè Thu 100 – 105 ngày

– Cứng cây, đẻ nhánh khỏe, chống đổ tốt

– Dạng hạt thon, khối lượng 1000 hạt 22 – 23gam

– Năng suất ở vụ Đông Xuân và vụ Xuân đạt 8 – 10 tấn/ha, vụ Hè Thu và vụ Mùa đạt 6 – 8 tấn/ha

– Thích ứng rộng, chống chịu tốt với bệnh bạc lá, đạo ôn, chống chịu rầy nâu trung bình

– Cơm mềm, vị đậm, có mùi thơm nhẹ.

2. Kỹ thuật canh tác:

Thời vụ:

Thuộc nhóm ngắn ngày (Xuân muộn, Mùa sớm), tùy theo lịch thời vụ từng địa phương để gieo, cấy cho phù hợp. Cấy khi mạ 4,5 – 5 lá (Đối với mạ dược), 3 – 3,5 lá (đối với mạ nền cứng).

Lượng hạt giống và kỹ thuật ngâm ủ gieo mạ:

Lượng hạt giống cho 1ha:

– 25 – 28kg/ha đối với lúa cấy (miền Bắc)

– 40kg/ha đối với lúa gieo sạ (Nam Trung Bộ)

Ngâm ủ và gieo mạ:

– Ngâm hạt 12 – 14 giờ trong nước sạch. Cứ 5-6 giờ thay nước rửa chua một lần, đãi hạt trong nước sạch đến khi không còn mùi chua, để ráo nước rồi đem ỷ ấm khoảng 24 – 36 giờ. Không để hạt thóc bị chua hoặc quá khô trong khi ủ. Nếu thấy nóng quá hoặc có mùi chua trong khi ủ phải mở ra rửa sạch chua rồi ủ tiếp đến khi nảy mầm.

Khi rễ dài bằng hạt thóc, mầm bằng 1/3 – 1/2 hạt thóc thì đem gieo.

Khoảng cách, mật độ:

Hàng cách hàng 20cm, cây cách cây 12 – 13cm, tương đương với mật độ cấy 40 – 42 khóm/1m2, 1-2 dảnh mạ/khóm. Cấy nông tay

Lượng phân và cách bón:

Lượng phân bón cho 1ha: Tùy theo từng loại đất, mùa vụ và nhu cầu của cây lúa để bón cho phù hợp. Trong điều kiện đất đai có độ màu mỡ trung bình, lượng phân bón cho 1ha như sau:

– Vụ Đông Xuân/Xuân:

8-10 tấn phân chuồng + 115 – 120kg N + 70-80kg P2O5 + 120kg K2O

(8-10 tấn phân chuồng + 250 – 260 kg urê + 400-500 kg super lân + 200 kg kaliclorua)

– Vụ Hè Thu/Mùa:

8-10 tấn phân chuồng + 100kg N + 70-80kg P2O5 + 120kg K2O

(8-10 tấn phân chuồng + 220 kg urê + 450-500 kg super lân + 200 kg kaliclorua)

 

 

 

Loại phân

Vụ Đông Xuân/Xuân

Vụ Hè Thu/Mùa

500m2

360m2

500m2

360m2

Phân chuồng (kg)

400-500

300-350

400-500

300-350

Đạm urê (kg)

12-13

9-10

11

8

Super Lân (kg)

23-25

15-20

23-25

15-20

Kali Clorua (kg)

10

7

10

7

 

Cách bón:

– Phân chuồng, phân lân super: Bón lót 100% khi bừa ngả

– Phân Urê và Kali bón như sau:

 

Cách bón

Vụ Đông Xuân/Xuân

Vụ Hè Thu/Mùa

Thời gian bón (Số ngày sau cấy-NSC)

Lượng Urê (kg)

Lượng Kali Clorua (kg)

Thời gian bón (Số ngày sau cấy-NSC)

Lượng Urê (kg)

Lượng Kali Clorua (kg)

500m2

360m2

500m2

360m2

500m2

360m2

500m2

360m2

Bón lót

Trước bừa cấy 1 ngày

4

3

3

2

Trước bừa cấy 1 ngày

3,5

3

3

2

Thúc 1

Bén rễ hồi xanh (10-12NSC)

6-6,5

4-5

Bén rễ hồi xanh (7-8 NSC)

5,5

3,5

Thúc 2

Thúc đòng (40-45 NSC)

2-2,5

2

4

3

Thúc đòng (25-30 NSC)

2

1,5

4

3

Nuôi hạt

10% trổ bông

3

2

10% trổ bông

3

2

Chú ý:

– Nếu đất chua bón thêm 400 kg vôi bột/ha khi bừa ngả

– Phun các loại phân bón lá có hàm lượng kali cao kết hợp với Tilt Super để giảm lép hạt và tăng năng suất:

+ Phun Tilt Super + Prabal (NPK-13:0:45) vào giai đoạn chín sữa

+ Hoặc phun Tilt Super + HK (NPK-7:5:45+Te) trước và sau trỗ 7-10 ngày.

Điều tiết nước: như ruộng lúa lai khác

Chăm sóc: như ruộng lúa lai khác